Publicerad: fredag, 20 september, 2019 - 14:39Uppdaterad: fredag, 20 september, 2019 - 15:32

Slopad sommartid kan öka tidsskillnad

Beslut om slopande av sommar- och vintertid kan öka tidsskillnaden mellan Åland och Sverige.

-I EUs beslut om att slopa tidsomställningen säger man ingenting om vilken tid medlemsländerna ska ha utan det är upp till varje land att bestämma själva, säger Ålands specialmedarbetare i Bryssel Julia Lindholm.

Det här innebär att om Sverige väljer sommartid och Finland väljer vintertid blir tidsskillnaden två timmar medan det i det motsatta fallet blir samma tid för båda länderna.

I december kommer transportministrarna träffas för att fatta beslut i frågan.

-De kommer inte pressa igenom ett beslut utan väntar tills alla länder har en position man känner sig säker i, fortsätter Julia Lindholm.