Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 7 maj, 2021 - 06:11Uppdaterad: fredag, 7 maj, 2021 - 10:02
  • Åbo hovrätt. Foto Markus Koljonen Wikimedia

Slipper straff efter bebis fall från skötbord

I samband med ett blöjbyte vände sig mamman om ett ögonblick för att väta en tvättlapp och hennes åtta månader gamla bebis föll från skötbordet och fick en lårbensfraktur.

Ålands tingsrätt dömde hösten 2019 mamman för vållande av personskada till böter på 120 euro.

Nu har hovrätten avgjort ärendet dit kvinnan besvärat sig. Man godkänner tingsrättens motiveringar och slutsatser men anser att mammans agerande tyder på en missbedömning och bör i skuldhänseende bedömas som synnerligen ringa. Därför döms hon inte till straff och slipper brottsofferavgiften.

Däremot kvarstår tingsrättens beslut att hon ska ersätta barnet med 2.000 euro för sveda och värk, något hon yrkade på att hon skulle befrias från.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »