Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 26 april, 2022 - 23:56Uppdaterad: onsdag, 27 april, 2022 - 05:32
  • Skogsombudsman Viktor Harvio och centralförbundsordförande Mats Nylund.

SLC:s ordförande: Hårda tider för lantbruket

Det är hårda tider för landets jord- och skogsbrukare, men det gäller att se framåt.

Det säger Mats Nylund, ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, som på tisdagen besökte Åland i samband med att Ålands producentförbund och Ålands skogsvårdsförening höll ett gemensamt vårmöte.

Den största utmaningen är fortsättningsvis att få ett bra pris för produkterna och enligt Mats Nylund måste konkurrenslagstiftningen revideras. Att endast två butikskedjor dominerar den inhemska marknaden är ett gissel för lantbrukarna. Kedjorna har en övermakt i förhandlingssituationer, vilket gjort att priserna i Finland inte stigit på samma sätt som i andra delar av Europa, menar Mats Nylund.

- Det finns ingen rim och reson att det, lite tillspetsat, är två personer som köper upp 85 procent av till exempel all potatis som säljs i Finland, säger han.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »