Publicerad: måndag, 10 augusti, 2020 - 17:18Uppdaterad: tisdag, 11 augusti, 2020 - 10:59
  • Mises verksamhetsledare Sofie Dahlsten och Svinryggens VD Jesper Svanfelt. Foto: Owe Sjöblom, ÅRTV

Slamtransport ska skötas av kommunerna

Från och med 2021 ska transporten av slam från enskilda avlopp skötas av kommunerna.

- Den nya avfallslagen som infördes i januari 2019 tydliggör kommunernas ansvar för slammet från hushållen, men det finns en övergångsbestämmelse som säger att detta ska vara uppfyllt senast år 2021. Det säger Mises verksamhetsledare Sofie Dahlsten.

Tömningen av slam ska inte längre skötas av olika entreprenörer, utan direkt av Ålands miljöservice, MISE. Det innebär en kommunalt anordnad avfallstransport som fungerar på samma sätt som för tömningen av avfallskärl.

-Vi ska inom kort upphandla slamtömningarna och har därför skickat ut enkäter till hushållen och andra berörda för att få reda på var alla slambrunnar och slutna tankar finns. Det säger Sofie Dahlsten.

Hur detta påverkar fastighetsägarnas avgifter blir klart när upphandlingen är genomförd.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »