Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 12 april, 2021 - 11:04Uppdaterad: måndag, 12 april, 2021 - 12:53

Skyddsjakt på säl och skarv

Den 15 april inleds skyddsjakt på gråsäl och skarv och landskapsregeringen har fastställt hur många som får skjutas.

Avskjutningskvoten är totalt 500 gråsälar och 3.000 skarvar. Skyddsjakten pågår till den sista december, men kan bli avbruten tidigare om antalet fällda djur uppnår antalet som det finns tillstånd för.

Jägaren är skyldig att anmäla hur många djur som skjutits och anmälan ska göras senast klockan 23.00 samma dag som jakten bedrivits.

Skyddsjakten på gråsäl och skarv motiveras med de stora skador som dessa djur utgör för fiskerinäringen. Skarven kan även orsaka allvarlig skada på vatten och skog.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »