Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 23 juni, 2022 - 13:43Uppdaterad: torsdag, 23 juni, 2022 - 13:52
  • Mats Löfström sitter med i grundlagsutskottet.

Skrivningar om Åland med i utlåtande

Grundlagsutskottet har godkänt ett utlåtande om ändringar i gränsbevakningslagen på ett extra möte igår kväll.

I utlåtandet finns även skrivningar om Åland inkluderade.
- Två viktiga saker fanns med. Dels att grundlagsutskottet ser allvarligt på att man igen i lagberedningen inte hört självstyrelsen på det sätt som självstyrelselagen slår fast. För det andra slår vi fast behovet av samarbete mellan riket och Ålands myndigheter. Det är exempelvis viktigt mellan polis och sjöbevakning, men också överlag, skriver Mats Löfström i ett pressmeddelande.

Lagförslaget går ut på att regeringen ska ha beredskap och lagliga verktyg att hantera ärenden som berör hybridhot. Grundlagsutskottet vill säkerställa att lagstiftningen är vattentät för att hantera sådana situationer.
- Lagförslaget gör det i praktiken möjligt att temporärt stänga nästan samtliga gränsövergångar under verkligt exceptionella omständigheter. Vi hoppas att något land aldrig ska testa lagen, skriver Mats Löfström.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »