Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 25 januari, 2023 - 07:23Uppdaterad: onsdag, 25 januari, 2023 - 07:46
  • LR bjuder ut skötsel av grönytor. Arkivbild.

Skötsel av grönytor bjuds ut

Nu begär landskapsregeringen in anbud för skötsel av landskapets grönytor för åren 2023-2026.

Nuvarande avtal löper ut 30 april i år, varvid en ny upphandling avseende skötsel av grönytor och planteringar behöver göras. Uppdraget omfattar underhåll av planteringar, gräsmattor, stenläggningar samt ogräsrensning och skräpplockning inom definierade entreprenadområden. Uppdraget omfattar även förnyande alternativt ersättande av planteringar som är i dåligt skick

Upphandlingen genomförs genom ett förenklat förfarande eftersom det beräknade värdet understiger 215.000 euro, vilket är EU:s tröskelvärde för upphandling.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »