Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 5 december, 2022 - 11:29Uppdaterad: måndag, 5 december, 2022 - 12:33

Skogsgläntans renovering blir dyrare

Renoveringen av daghemmet Skogsgläntan i Saltvik blir betydligt dyrare än vad som tidigare budgeterats och nu föreslås tilläggsmedel.

Inför det här året var beräkningen att renoveringen skulle kosta 550.000 euro, men efter att samtliga konsulter fått handlingarna klara visar kalkylen att renoveringen landar på cirka 820.000 euro.

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att anslaget utökas med 270.000 euro för det här budgetåret.

Kommunstyrelsen uppmärksammar kommunfullmäktige på att det även kommer att
komma en anhållan om utökade driftsmedel för alternativa lokaler under renoveringstiden. En utredning kring detta pågår och ett ärende är återremitterat från utbildningsnämnden till förvaltningen gällande olika lösningar och kostnader.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »