Publicerad: onsdag, 2 januari, 2019 - 13:40Uppdaterad: torsdag, 3 januari, 2019 - 10:02
  • Joakim Blom, vd på Ålands skogsindustrier. Arkivfoto: Tomas Tornefjell.

Skogsägare har drabbats hårt

Många skogsägare har drabbats hårt av stormens framfart. Ålands Skogsindustriers vd Joakim Blom har varit ute och kollat till flera skogsområden under dagen och vittnar om stora skador.

Han har ännu svårt att uppskatta var på Åland skadorna är värst och enligt honom verkar det vara ganska illa överallt.
Även om det i enskilda fall kan röra sig om stora ekonomiska förluster så menar Joakim Blom att man oftast lyckas ta till vara på en stor del av värdet av den skog som har fällts i en storm. Han räknar dock med att det kommer att ta hela våren att röja upp alla stormfällen.