Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 22 november, 2022 - 15:03Uppdaterad: tisdag, 22 november, 2022 - 15:05
  • Kommunkansliet i Eckerö. Arkivfoto.

Skatten sänks i Eckerö

Kommunfullmäktige i Eckerö har bestämt att inkomstskattesatsen ska sänkas inför nästa år.

I år har Eckerö haft en inkomstskattesats på 19 procent, nästa år blir den 18,5 procent. Kommunstyrelsens förslag var en sänkning till 18,75 procent, men fullmäktige gick alltså ännu lägre.

Vad gäller fastighetsskattesatserna så uppbär Eckerö nästa år 0,70 procent i allmän fastighetsskatt och 0,90 procent skatt för andra bostadsbyggnader. För stadigvarande boende, allmännyttiga samfund och obebyggda byggplatser uppbärs ingen skatt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »