Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 29 april, 2024 - 05:49Uppdaterad: måndag, 29 april, 2024 - 09:27

Skattegränsen upptar 12 timmar i veckan – handeln med Sverige största utmaningen

Företagen lägger i genomsnitt ned 12 timmar per vecka på skattegränshantering. Det visar en nyligen publicerad enkätundersökning som genomförts av Ålands näringslivs skattegränskontor.

Många företagare upplever att utmaningarna med skattegränsen fortsätter och även ökar. Det som upplevs som mest problematiskt är att bedriva utrikeshandel med Sverige. Att informera om vilka regler som gäller för att få svenska och finska företag att leverera till Åland är också en tidskrävande utmaning.

Valtteri Satomaa, som är sakkunnig inom skattegränsfrågor vid Ålands näringsliv säger att man behöver fakta om företagens faktiska utmaningar kring skattegränshantering i sitt arbete med att få till en smidigare skattegränshantering.

–  Svaren bekräftar delvis sådant som vi redan kände till och sådant vi kunde förmoda, men de innehåller också ny information om hur mycket tid och pengar företagen lägger ned på skattegränshantering per vecka, säger Valtteri Satomaa. 76 företag deltog i undersökningen som genomfördes mellan den 28 februari och 18 mars i år.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »