Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 27 september, 2021 - 16:05Uppdaterad: måndag, 27 september, 2021 - 17:14

Skattegränsen befaras bli värre

Problemen med skattegränsen kan bli värre år 2023. Det sade John Holmberg (Lib) i lagtinget i dag när han ställde en fråga om skattegränsen till finansminister Roger Höglund (C).

- Är det det som de åländska företagarna har att vänta sig, frågade han.

Både Roger Höglund och John Holmberg efterlyste uppgifter om effekterna av skatteundantaget.

- Det är problematiskt om vi skapar en opinion som ifrågasätter skatteundantaget, sade John Holmberg och efterlyste statistik om effekterna och gränshandeln sedan skatteundantaget infördes. Roger Höglund svarade att Åsub ska göra en utredning av effekterna för skatteundantaget. Han är medveten om att problemen kan förvärras i framtiden, men det ser man på redan.

- Man kan dela in detta i korta lösningar, att man löser de akuta problemen. På längre sikt är det något annat vi vill ha, att vi ska få skattegränsen så smidig och osynlig som det bara går, sade Roger Höglund.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »