Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 25 mars, 2010 - 17:49Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Skarvenrapport offentliggjord

Dåliga rutiner, dålig kontroll och projektledaren gjorde tilläggsbeställningar som överskred gränsen på 20.000 euro. Det kommer fram i landskapsrevisor Agneta Mannberg-Janssons rapport om beställningen och bygget av landskapsfärjan Skarven. Landskapsregeringen offentliggjorde rapporten idag sent på eftermiddagen, sedan centralkriminalpolisen meddelat att ett offentliggörande inte äventyrar polisutredningen. Landskapsrevisorn rekommenderar att en noggrannare budgetuppföljning rent allmänt fås till stånd inom landskapsförvaltningen, att så stora projekt som beställningen av en skärgårdsfärja inte skall skötas enbart av en projektledare och att en utbildning i intern kontroll fås tillstånd. Någon rekommendation om en polisanmälan ger inte landskapsrevisorn.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »