Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 2 december, 2010 - 13:49Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Skärgårdsnämnden<br>får nytt reglemente

Ålands skärgårdsnämnds uppgifter preciseras i ett nytt reglemente som godkänts av landskapsregeringen. Till skärgårdsnämndens uppgifter hör att bereda och behandla övergripande skärgårdsfrågor i samband med beredning och beslut i landskapsregeringen. I det förnyade reglementet tydliggörs att det särskilt är närings-, finans- och trafikministrarna som ska bevaka skärgårdsfrågorna.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »