Publicerad: torsdag, 7 juni, 2018 - 11:38Uppdaterad: torsdag, 7 juni, 2018 - 11:46
  • Skärgårdskommunerna hoppas få inflytande på framtida trafik. Arkivfoto: Malin Lundberg

Skärgårdskommuner vill diskutera trafiken

Det är av avgörande vikt att lagen om kommunreform inte slutligen godkänns innan det är känt vad kommunindelningsutredningen med avseende på skärgården kommer fram till.

 Det skriver skärgårdskommunerna till landskapsregeringen.Ytterligare betonas vikten av att den framtida trafiken stödjer skärgårdssamhällenas utveckling och att de hoppas få vara med i en process där den framtida skärgårdstrafiken utformas.

Frågan diskuterades på en träff mellan företrädare för skärgårdskommuerna i fredags.