Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 15 oktober, 2010 - 11:08Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Skärgårdsfärjor kör enligt tidtabell

Efter en del förseningar på grund av blåsten går nu alla skärgårdsfärjor enligt tidtabell. Trafikavdelningen meddelar dock att m/s Ejdern kan drabbas av försening och möjligheten till angöring av Överö är osäker. Knipan kör en extra tur Osnäs-Åva klockan 11:05 med retur 12:35.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »