Publicerad: tisdag, 21 januari, 2020 - 15:13Uppdaterad: tisdag, 21 januari, 2020 - 18:56
  • Vårdö Närbutik Ab får 1.530 euro för att investera i ny kylutrustning. Foto: ÅRTV

Skärgårdsbutiker får investeringsstöd

Sottunga Andelshandel och Vårdö Närbutik Ab beviljas stöd för investeringar i kylutrustning av Landskapsregeringen.
Sottunga Andelshandel får 1.050 euro och Vårdö Närbutik 1.530 euro, motsvarande 30% av den kostnad butikerna beräknas ha.

Minimibeloppet för bidrag som kan beviljas ett företag är 2.000 euro, men för att följa principerna för handläggning och beviljande av stöd för näringslivets främjande, som stipulerar att 30 procent är den största andel som kan betalas ut, har båda butiker medgetts ett undantag för att stöden ska kunna beviljas.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »