Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 2 juni, 2023 - 16:15Uppdaterad: fredag, 2 juni, 2023 - 16:15

Skäligare avgifter för långvarigt serviceboende – kommunerna oroar sig över ökade kostnader

Nu tas nästa steg i förnyelsen av klientavgiftslagen och social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) är nöjd över lagförslaget och beskriver det som en ”jättestor reform”.  

Syftet med lagändringen är att göra avgifterna för regelbunden hemservice och långvarigt serviceboende skäligare för klienterna genom nya regler och avdrag.  

Ett exempel är att man som boende på ett effektiviserat serviceboende ska ha åtminstone ha kvar 250 euro i månaden efter att alla avgifter är betalda. I nuläget finns ingen sådan gräns.  

Landskapsregeringen föreslår också att avgiften för tjänster under närståendevårdares ledighet slopas. Kommunerna har tidigare fått ta ut en avgift på 11,60 euro per dygn under avlastningen.  
- Vi vill inte att det ska vara på grund av ekonomin som man inte tar den här hjälpen, för det är så viktigt, säger Holmberg-Jansson. 

Från kommunalt håll finns en oro för att lagen medför ökade kostnader, men Holmberg-Jansson säger att det är omöjligt att på förhand veta vilka de ekonomiska följderna blir. När lagen varit i kraft i två år ska landskapsregeringen utvärdera situationen för att eventuellt justera landskapsandelarna inom socialvårdsområdet. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »