Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 13 oktober, 2011 - 07:32Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:20

Sjugradig betygsskala i klass 3-6

En sjugradig betygsskala i klass 3 till 6 införs från nästa läsår. Det blev klart när landskapsregeringen Igår presenterade de ändringar i läroplanen för grundskolan som börjar gälla från och med hösten 2012. Nytt är också att det har utarbetats särskilda bedömningskriterier för varje ämne. I den gamla läroplanen från 1996 finns bara allmänna bedömningskriterier som ska tillämpas på alla ämnen. Den nya betygsskalan innebär att elever från och med årskurs tre får vitsord enligt den klassiska vitsordsskalan 4 till 10. Orsaken att man återgår till den gamla skalan är enligt utbildningsminister Britt Lundberg från centern att man i olika skolor ändå använt den skalan som bas trots att grundskolans betygssystem för årskurserna 3 till 6 sedan 1996 varit bokstavsvitsorden nöjaktiga, goda och berömliga.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »