Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 23 september, 2019 - 15:11Uppdaterad: måndag, 23 september, 2019 - 17:11
  • Befolkningens besök på ÅHS minskade i fjol jämfört med år 2017. Foto Eva Ringbom-Fonsell

Sju ÅHS-besök per person under fjolåret

Under 2018 gjordes nästan 200.000 besök på ÅHS, vilket är 1.000 besök färre än 2017, enligt statistik från ÅSUB.

Utslaget på hela befolkningen blir det nästan sju besök per person. Däremot ökade vårddagarna för inlagda patienter med 1.500 vårddagar i jämförelse med året dessförinnan. Det här året var det 26.000 vårddagar, och utöver det bekostades även mer än 6.000 vårddagar utanför Åland. Sammanlagt blir det drygt en vårddag per invånare.

Av sjukhusbesöken stod kvinnor för 58 procent av besöken och männen för 42 procent.

Primärsjukvården var störst med 110.000 besök och av det var den största delen av det hemsjukvård i patientens hem (även serviceboenden/omsorgshem) med sina 30.000 besök.

Personer i åldern 18-64 och 65+ stod för cirka 40 procent vardera av besöken, medan mindre än 20 procent av besöken gjordes av barn och ungdomar under 18.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »