Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 4 juni, 2021 - 10:30Uppdaterad: fredag, 4 juni, 2021 - 16:36
  • Många sjömän riskerar arbetslöshet, skriver sjömansförbunden. Arkivfoto: Malin Henriksson.

Sjömansförbunden kräver att reserestriktionerna hävs

Tusentals finska sjömän hotas av arbetslöshet om inte Finlands regering öppnar upp kryssningstrafiken till närliggande länder i sommar.

Det skriver Finlands maskinbefälsförbund, Finlands skeppsbefälsförbund och Finlands sjömansunion i ett pressmeddelande där de kräver att reserestriktionerna inom sjöfarten hävs omedelbart.

Sjömansförbunden skriver att passagerarrederierna chockats av att social- och hälsovårdsministeriet berett ett lagförslag där coronatestning och -intyg skulle krävas för att få resa in till Finland. Förutom att det skulle försvåra för resenärerna anser förbunden att ändringen leder till en mycket omänsklig situation för passagerarfartygens personal.
- Arbetstagarna på fartyget skulle behöva sitta i minst tre dygns karantän efter varje skift på grund av testskyldigheten. Kravet står i strid bland annat med den status som nyckelarbetare som FN gett sjömännen och som Finland godkänt, skriver sjömansförbunden.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »