Publicerad: tisdag, 7 april, 2020 - 16:55Uppdaterad: tisdag, 7 april, 2020 - 17:40

Sjögren kritisk till beskyllningar

Tidigare lantrådet Katrin Sjögren (Lib) är kritisk till att socialminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) skyller på den förra landskapsregeringen angående förslaget till ny alkohollagstiftning.

-Det stämmer till den delen att den förra landskapsregeringen tog fram ett underlag för att revidera alkohollagstiftningen eftersom den var föråldrad och väldigt byråkratisk, säger Katrin Sjögren.
Men den politiska diskussionen var inte klar och lagtingsvalet kom emellan och en ny landskapsregeringen tog över. Katrin Sjögren säger att alkohol alltid leder till mycket tyckande och etiska frågor, vilket också reaktionerna som kommit visar på.
-Man säger inte hela sanningen om man skickar ut ett förslag och skyller på den gamla landskapsregeringen, säger hon, och tycker att man ska ta kritiken från drogpolitiska referensgruppen och Rädda barnen på allvar.