Publicerad: onsdag, 27 maj, 2020 - 14:16Uppdaterad: onsdag, 27 maj, 2020 - 15:26
  • Arkivbild. Foto: Malin Lundberg, ÅRTV

Sinnesundersökning av biljaktsåtalade kvinnan presenterades

I dag behandlades i en förhandling vid Ålands tingsrätt sinnesundersökningen av den kvinna som, efter en biljakt med polisen i oktober 2019, tidigare stod åtalad för bland annat försök till mord, alternativt försök till grov misshandel.

I januari gavs en mellandom i ärendet där tingsrätten endast tog ställning till åtalspunkterna eftersom kvinnan skulle sinnesundersökas. I mellandomen ansåg tingsrätten att rekvisitet för försök till mord inte uppfylldes men att kvinnan gjort sig skyldig till grov misshandel när hon körde med bil mot polisen.
Sinnesundersökningen som i dag presenterades är sekretessbelagd. Kvinnans juridiska biträde yrkade under dagens förhandling på att kvinnan inte bör dömas till straff.
Dom i ärendet kommer den 10 juni.