Publicerad: onsdag, 18 september, 2019 - 10:54Uppdaterad: onsdag, 18 september, 2019 - 12:06
  • Simskälafärjan. Arkivfoto: Ålands Radio.

Simskälalinjen drivs vidare på samma vis

Ålands linfärjetrafik Ab fortsätter driva trafiken på Simskäla linfärjelinje mellan Vattungsrevet och Timskär på Vårdö.

Det här står klart sedan landskapsregeringen beslutat att utnyttja den option som skrevs in i avtalet med bolaget när det tecknades 2016.

Man anser att det är mest ändamålsenligt och resurseffektivt att utnyttja optionen i stället för att göra en ny upphandling på linjen, bland annat för att linfärjebolaget har en förutsägbar kostnad.

Avtalet förlängs till den 31 mars 2022.