Publicerad: torsdag, 26 november, 2020 - 14:27
  • Genrebild. Foto: ÅRTV

Sex miljoner euro till Åland i morgondagens tilläggsbudget

Riksregeringen har gjort ändringar i den coronaersättning till Åland som utgör en del av den sjunde tilläggsbudget som imorgon kommer att godkännas av riksdagen.

Det skriver riksdagsledamot Mats Löfström i ett pressmeddelande.

- I det första förslaget till tilläggsbudget skulle Åland få fem miljoner euro för att ersätta kostnader orsakade av spårning och testning. I förslaget som det nu ligger får Åland sex miljoner, vilket är vad de faktiska kostnaderna uppskattas till, och formuleringen är ändrad så att pengarna får användas till alla direkta kostnader som orsakats social- och hälsovården, skriver han.

Finansutskottet har gjort och enhälligt godkänt ändringen, vilket gör att den kan godkännas av riksdagen tillsammans med resten av budgeten utan en särskild omröstning.

- Jag vill tacka finansutskottet för ett snabbt agerande i frågan. Det är viktigt att det är jämlikt mellan regionerna och att Åland får samma kompensationer som övriga Finland, skriver Mats Löfström.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »