Publicerad: torsdag, 9 juli, 2020 - 06:22Uppdaterad: torsdag, 9 juli, 2020 - 09:35
  • Inrikesministeriet ser över lagen om medborgarskap och landskapsregeringen har hörts i ärendet. Arkivbild Johan Ågren

Ser över lagen om medborgarskap

Inrikesministeriet gör en förstudie om behoven att ändra bestämmelserna om medborgarskap.

Enligt medborgarskapslagen ska en sökande beviljas finskt medborgarskap om hen, när ansökan avgörs, har nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska eller svenska, eller har motsvarande språkkunskaper på teckenspråk. Det har ansetts befogat att utreda ytterligare sätt att visa språkkunskaper, detta gäller till exempel yrkesexamina som avlagts på Åland som i dag inte beaktas i lagen.

I ett utlåtande skriver landskapsregeringen att det är mycket viktigt att språkkravet i medborgarskapslagen anses vara uppfyllt även när studierna avlagts på Åland. Man föredrar, bland två alternativ, att man i lagen hänvisar till landskapslagen om gymnasieutbildning.

Det viktigaste, skriver man, är att utbildning på Åland likställs med utbildning i riket.