Publicerad: onsdag, 2 januari, 2019 - 10:29Uppdaterad: torsdag, 3 januari, 2019 - 10:13
  • Foto: Henrik Grönholm

Senaste nytt från Alarmcentralen

VIKTIG INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN

UPPDATERAD kl 10:30

Under natten den 2 januari 2019 drabbades Åland av en svår storm. I stormens spår har många träd fallit över vägar runt om i landskapet och gjort dem ofarbara. Likaså är strömmen bruten på stora delar av Åland.

Räddningstjänsten, Polisen, Alarmcentralen och Landskapsregeringens vägjour uppmanar fortfarande alla att tillsvidare stannar där de är och inte åka ut på vägar och allmänna platser då säkerheten inte kan garanteras och framkomligheten är mycket begränsad. Huvudvägarna är nu öppna och arbetet med mindre vägar fortsätter. Det finns ingen möjlighet för myndigheterna att för tillfället bistå vid röjning av privata väger. Allmänheten uppmanas till försiktighet om man själv röjer väg. Många träd har dessutom fallit över elledningar och även här bör allmänheten iaktta största försiktighet.

Läget gällande elavbrott besvaras av Ålands Elandelslag som jobbar intensivt med att lösa problemen. Fokus sätts till kommuncentran.

De tekniska problemen vid sändningsmasten i Smedsböle är nu lösta. Allmänheten uppmanas att följa läget via Ålands Radio på 91,3 Mhz, Steel FM på 95,9 Mhz, de lokala tidningarna samt internet och sociala medier för senaste information.

Allmänheten uppmanas också att bara använda nödnumret 112 vid akuta sjukdomsfall och olyckor.

Räddningsmyndigheterna har bemannat samtliga brandstationer runt om på Åland till vilka man kan vända sig vid behov av hjälp.

Myndigheterna kommer kontinuerligt att uppdatera informationen till allmänheten via radio och andra medier.