Publicerad: fredag, 4 januari, 2019 - 16:22

Senaste info från Finström

Stora delar av Finström och övriga Åland är ännu utan el och vatten. Nästan hela Godby har dock el, vatten och värme igång och omfattande arbeten pågår.

Vartefter elen återvänder ska också vattendistributionen börja fungera i kommunens alla delar.

Samtliga allmänna vägar är farbara men det varnas för hinder av olika slag. Kommunen inleder i dag, fredag, säkrande, röjning och städning av gångstråk, skolgårdar mm. Arbetet fortgår under helgen. Som privatperson ska man aldrig närma sig en nedfallen ledning eller röra sig kring vindfällen etc.

Enligt gällande prognoser ser det tyvärr ut som att många hushåll kan förbli strömlösa under ännu en tid. Såväl äldreboendet som skolorna inom kommunen har el och håller öppet som vanligt. Skolterminen startar på måndag. Även Godby daghem har öppet som vanligt, men för de andra daghemmen är prognoserna osäkra. Vi kommer att gå ut med information till berörda hushåll om hur barnomsorgen sköts inför skolstarten.

Kommunen önskar komma i kontakt med utsatta, ensamma, äldre, funktionshindrade, svaga och isolerade personer i behov av hjälp. Vi uppmanar allmänheten att hålla kontakt med och bistå sina närstående och vid behov hänvisa behövande till oss på kommunen.

Vi erbjuder gratis dusch och bastu i Ålands Idrottscenter under deras öppettider. Personer i behov av omsorg tas omhand vid serviceboendet Rosengård, där man även kan hämta dricksvatten och vid behov få hjälp med kosthållning efter överenskommelse. Även inkvartering på annat håll kan ordnas åt särskilt behövande.

Kommunen nås under veckoslutet via Rosengårds telefon, dygnet runt, på tel 018-42620. Därifrån kan man slussas vidare till relevant tjänsteman.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »