Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 3 juni, 2020 - 16:20Uppdaterad: torsdag, 4 juni, 2020 - 11:21
  • Nu startas en naminsamling för bättre stödåtgärder till svensk sjöfart.

Seko sjöfolk vill ha breddat stöd

Seko sjöfolk i Sverige har startat en namninsamling där man uppmanar regering och riksdag att omgående bredda sjöfartsstödet och reducera avgifter för att på kort och lång sikt rädda den svenska sjöfarten, som drabbas hårt av coronaläget.

Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold säger att man hoppas få 6.000 personer att skriva under namninsamlingen, som i första hand gäller för passagerartrafiken.

- Vi vill bland annat att de fartyg som ligger upplagda på grund av pandemin ska få fortsatt sjöfartsstöd, säger Kenny Reinhold.

Man vill också att offentliga avgifter inom sjöfarten som hämmar näringslivets konkurrenskraft ska reduceras. Främst handlar det om den farledsavgift som Sjöfartsverket tar ut.

- Där finns finns goda exempel på hur våra nordiska grannländer har agerat, säger Kenny Reinhold

Finska sjömansunionens förbundssekreterare Kenneth Bondas säger att det inte är aktuellt med någon namninsamling i nuläget.

- Vi fick ett fraktstöd under tre månader och nu väntar vi på ett beslut om vad som ska hända med det efter den 18 juni, säger Kenneth Bondas.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »