Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 22 november, 2022 - 14:24Uppdaterad: tisdag, 22 november, 2022 - 17:09
  • SÅUD ser över sina regler för skolskjutsar. Arkivfoto.
  • Utbildningschef Mathias Eriksson. Arkivfoto.

SÅUD utreder principerna för skolskjuts

Södra Ålands utbildningsdistrikt utreder en eventuell förändring av reglerna för skolskjuts.

Utredningen har initierats av Lumparland efter att Hammarland beslutat att kommunen kommer att övergå till att följa lagens minimikrav efter att gång- och cykelvägen mellan Kattby och Näfsby färdigställs.

I dag erbjuder samtliga kommuner i distriktet skolskjuts om skolvägen är över två kilometer för elever i årskurserna ett till sex och över tre kilometer för högstadieeleverna. Enligt lagen är en kommun tvungen att ordna skolskjuts för elever i årskurserna ett till tre om skolvägen är längre än tre kilometer och för elever i årskurs fyra till nio om skolvägen är längre än fem kilometer.

Antalet barn som berörs av ändringar i principerna för skolskjuts skiljer sig åt mellan de olika kommunerna och därmed också de möjliga inbesparingarna. Förbundsstyrelsen fattar beslut om skolskjutsarna för högstadieeleverna medan kommunerna beslutar om dem för låg- och mellanstadiet. Enligt utbildningschef Mathias Eriksson är det önskvärt att samma principer för skolskjuts råder i hela distriktet.

- Vi skulle önska att det var någorlunda jämlikt mellan kommunerna, men det beror också på vilka förutsättningar kommunerna har när det gäller tillgång till gång- och cykelbanor bland annat, säger han.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »