Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 7 maj, 2021 - 15:40Uppdaterad: fredag, 7 maj, 2021 - 17:21

Sänkt tillsynsavgift för tobaksdistributörer

Årsavgiften för tillsyn för tobaksdistributörer sänks från 500 euro till 100 euro.

Det beslutade landskapsregeringen efter omröstning. Ålands näringsliv har vädjat till landskapsregeringen att ompröva beslutet om en avgiftshöjningen för tobaksdistributörer med hänvisning till att den upplevs som oproportionerlig och snedvridande främst av mindre butiker, kiosker och andra småföretagare. Deras motivering har varit att försäljningsvinsterna på tobaksprodukter är låga och att utbudet påverkar försäljningen av övriga produkter.

Social- och hälsominister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) föreslog att bibehålla årsavgiften på 500 euro och fick stöd av utvecklingsminister Alfons Röblom (HI).

Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) föreslog att landskapsregeringen skulle gå Ålands näringsliv till mötes och sänka årsavgiften till 100 euro. Hans förslag vann med stöd av sex ministrar. Beslutet gäller från första juni i år.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »