Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 14 juni, 2022 - 06:19Uppdaterad: tisdag, 14 juni, 2022 - 06:20

Samrådsmöte för Svinö holme

Under måndagskvällen ordnade Mariehamns stad ett samrådsmöte gällande delgeneralplanen för Svinö holme.

Man hade på förhand kunnat lämna in synpunkter på delgeneralplanen och det kan man också göra fram till och med den sista juni. Stadsarkitekt Sirkka Wegelius säger att transporten till och från Svinö varit aktuellt i de synpunkter som hittills kommit in. Just nu planeras bland annat en cykelfärja på norra sidan av Svinö.

- Det här är något som alltid väckt opinion, säger Sirkka Wegelius.

Efter att tiden för att lämna in synpunkter gått ut ska staden behandla dessa och göra närmare utredningar kring exempelvis kostnader och naturundersökningar. Senare ska man också arbeta fram ett planförslag, något som Sirkka Wegelius tror att sker nästa år.

Sirkka Wegelius säger att Svinö holme är ett stort projekt för staden och har på ett eller annat sätt varit aktuellt sedan 2006.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »