Publicerad: torsdag, 5 december, 2019 - 06:20
  • Dan Sundqvist är projektledare för En säker hamn. Arkivbild.

Samhällskommunikatörer utbildas

En utbildning av samhälls- och hälsokommunikatörer pågår som bäst inom ramen för projektet En säker hamn.

Enligt landskapsregeringens budgetförslag för 2020 behövs det nya åtgärder för att säkra ett fungerande, jämställt och tillgängligt system för att man bättre ska nå hållbarhetsagendans mål 2, där alla ska ha verkliga möjligheter att vara delaktiga. Ett led i detta är alltså att utbilda samhälls- och hälsokommunikatörer. Utbildningen sker på svenska och kursdeltagarna är inflyttade som representerar olika språkgrupper. Tanken är att deltagarna ska kunna jobba med att sprida samhällsinformation till inflyttade.

-De kan till exempel åka ut till företag och informera om hur vårt sjukvårdssystem fungerar och vara en resurs när företag vill rekrytera folk internationellt.

Det säger Dan Sundqvist som är projektledare för En säker hamn.