Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 5 juni, 2023 - 12:59Uppdaterad: måndag, 5 juni, 2023 - 15:28
  • Annette Holmberg-Jansson står längst till höger. Foto: Sóley Mist Hjálmarsdóttir/Norden.org

Samarbetsministrar diskuterade fri rörlighet

Den fria rörligheten i Norden och hur den ska befrämjas stod på agendan när de nordiska samarbetsministrarna och det nordiska Gränshinderrådet höll sitt årliga möte i Reykholt på Island i fredags. 

På mötet lyfte Gränshinderrådets ordförande Siv Friðleifsdóttir fram att gränshindren, det vill säga hinder för den fria rörligheten, numera är mer komplexa än tidigare. Därför är de också svårare att lösa. Och ska man få dem löst krävs ett större fokus på det nordiska i det nationella beslutsfattandet, konstaterade Friðleifsdóttir. 

- Där behöver vi er hjälp. Ni har en stark politisk position till att säkerställa att gränshinder och mobilitetsutmaningar prioriteras av den nationella nivån och samarbetar med oss och andra relevanta aktörer. I slutändan är det, i de flesta fall, regeringarna som kan lösa problemen, sade Siv Friðleifsdóttir till ministrarna. 

Från Ålands landskapsregering fanns minister Annette Holmberg-Jansson på plats.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »