Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 22 juni, 2020 - 14:11
  • Dagisavgifterna återgår till normal nivå i Saltvik. Foto: Emma Lindvall

Saltviks dagisavgifter återgår till normal nivå

Avgifterna för barnomsorgen i Saltvik återgår till normal nivå efter den 1 juli 2020.

Det fastslår kommunfullmäktige. Med anledning av coronasituationen uppmanades vårdnadshavare inom barnomsorgen att inte använda sig av kommunens barnomsorg och antalet frånvarodagar drogs av på den månatliga avgiften. Men nu har myndigheterna uppdaterat sina rekommendationer och verksamheten kan återgå till det normala. Om det kommer nya rekommendationer kan kommundirektören i samråd med kommunstyrelsens ordförande och bildningschefen fatta beslut om avdrag från barnomsorgsavgiften.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »