Publicerad: fredag, 14 februari, 2020 - 12:02Uppdaterad: fredag, 14 februari, 2020 - 12:30
  • Saltviks kommunkansli. Arkivfoto: Malin Lundberg.

Saltvik rättade beslut om kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige i Saltvik har gjort en rättelse gällande vilka som ska vara ersättare för kommunstyrelseledamöterna 2020-2021.

När man första gången utsåg ersättare följde man inte bestämmelserna gällande jämställdhet. Man utsåg då sex män och en kvinna till ersättare, men nu har man rättat det så det finns fyra män och tre kvinnor bland ersättarna.

Vad gäller de ordinarie medlemmarna så gör man ingen förändring. De är ordförande Mathias Johansson, vice ordförande Rosa Salmén samt Caroline Lundberg, Jörgen Lindblom, Katinka Holmström, Jan Lindgrén och Bo Timonen.