Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 26 april, 2022 - 14:45Uppdaterad: tisdag, 26 april, 2022 - 16:45

Saltvik gjorde budgetöverskott om en knapp miljon

Saltviks kommun gjorde ett budgetöverskott på strax över 970.000 euro under 2021.

I sin ursprungliga budget hade kommunen räknat med ett underskott på mer än 890.000 euro, och avvikelsen ligger således på 1.866.000 euro.

Anledningen är enligt bokslutet att kommunens kostnader blev 551.000 euro lägre än budgeterat, samtidigt som intäkterna från samfunds- och kommunalskatten tillsammans blev 945.000 euro mer än man räknat med.

Utöver det var kommunens övriga intäkter 49.000 euro över budget, och landskapsandelarna nästan 38.000 euro mer än beräknat.

RÄTTELSE: En tidigare version av artikeln att kommunen i fråga var Sund. Rätt kommun är Saltvik.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »