Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 21 april, 2021 - 14:34Uppdaterad: onsdag, 21 april, 2021 - 14:50

Saltvik gick på plus

Saltviks kommun visar ett positivt bokslut och har ett överskott på drygt 720.000 euro för 2020.

Det är helt andra siffror än 2019 då förlusten var knappa 790.000 euro.

Saltvik fick högre skatteinkomster och landskapsandelar under 2020 jämfört med året innan. Skatteinkomsterna ökade från 5,9 miljoner euro till nästan 6,5 miljoner euro och landskapsandelarna ökade från 2,9 miljoner euro till just över tre miljoner euro. Det är främst de minskade kostnaderna som gör att kommunen uppvisar ett stort plusresultat. Saltvik hade drygt 900.000 euro mindre kostnader än budgeterat.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »