Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 28 september, 2022 - 06:18Uppdaterad: onsdag, 28 september, 2022 - 06:18

Sällan problem med solcellsinstallationer

I takt med att allt fler installerar solcellssystem har anmälningarna om felaktiga och okvalificerade installationer ökat till Säkerhets- och kemikalieverket i Finland (Tukes).

Johnny Lindström är elsäkerhetsinspektör vid Ålands landskapsregering. Han säger att läget på Åland ser bättre ut än i riket, mycket tack vare att man vid installationer kräver ett så kallat certifieringsbesiktningsprotokoll, det vill säga ett tredjepartsprotokoll.
- I dagsläget bedömer vi att läget på Åland gällande installationer av solpaneler är väldigt bra, säger Johnny Lindström.
Han tipsar också om att landskapsregeringen sammanställt en lista över godkända företag som man kan anlita om man planerar att skaffa solpaneler till sitt hus. Listan finns på landskapsregeringens hemsida.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »