Publicerad: onsdag, 3 juni, 2020 - 16:47
  • Potatisen sålde bra i fjol. Foto: Rasmus Olin

Sålde produkter för en miljon mer

Det åländska lantbruket sålde produkter för 25,8 miljoner euro förra året, det är en ökning med drygt en miljon euro från året före.

Potatis- och äppelodlingen stod för den största ökningen medan intäkterna från husdjursprodukter minskade.

Ålands statistik- och utredningsbyrås siffror visar vidare att 2019 års totala försäljning var den näst största sedan EU-inträdet.