Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: söndag, 19 september, 2021 - 12:17Uppdaterad: söndag, 19 september, 2021 - 12:17
  • LR är kritisk till ändring i lagen om smittsamma sjukdomar. Arkivbild.

Saknar konsekvensbedömning för barn i lag

Fortfarande har man inte någon barnkonsekvensbedömning i riksregeringens förslag till temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar.

Det skriver landskapsregeringen i ett nytt utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet, nu när man fått förslaget i sin helhet översatt till svenska. Man säger också att lagen inte garanterar likabehandling eftersom man inte tagit i beaktande Ålands erfarenheter av att smittan inte kommit från Sverige, man har bara sett till Lapplands liknande erfarenheter. Landskapsregeringen anser att konsekvenserna för barn födda 2006 och senare blir negativ om lagen godkänns. Det är i strid med barnkonventionen om inte barn under 16 år undantas från kravet på vaccinintyg. På Åland vistas regelbundet barn under 16 år som är skrivna i Sverige och därför inte har fått de vaccinationer som ges till barn i åldern 12-15 i Finland. Enligt den svenska strategin är barn under 16 år inte fullt vaccinerade förrän i slutet av 2021 eller i början av 2022.

- Lagförslaget får därför större konsekvenser för dessa barn om inte åldersgränsen höjs till 16 år, skriver landskapsregeringen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »