Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 22 september, 2022 - 14:52
  • Ålands autismspektrumförening saknar åtgärder för npf-elever.

Saknar åtgärder för npf-elever

Varför händer inget? Den frågan ställer sig föreningen Ålands autismspektrumförening som befarar att barn, elever och studerande med neuropsykiatriska funktionsvariationer fortsatt inte får den hjälp de behöver för att klara av sin skolgång.

Det var i mars som Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, publicerade en rapport som lyfte så väl elevers, vårdnadshavares och pedagogers missnöje med det stöd som npf-elever får i den åländska skolan.

Utbildningsminister Annika Hambrudd (C) ber om ursäkt för hennes bristande dialog med föreningen, men vidhåller att saker är i görningen och att rapporten inte har glömts bort.

En specialsakkunnig från landskapsregeringen besöker under hösten alla åländska grundskolor för att få en ännu tydligare bild av bristerna med de nuvarande stödåtgärderna och hur de kan åtgärdas. Hennes förhoppning är även att en referensgrupp ska kunna inleda sitt arbete med frågorna under hösten.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »