Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 3 december, 2010 - 14:51Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Säkerhet krävs vid bergvärmeborrning

Om landskapsregeringen går in för att tillåta strandnära borrning för bergvärme djupare än 60 meter, måste det också finnas en tydlig beskrivning vilka metoder för tätning mot saltvatten som är godkända och att de säkert fungerar. Det skriver Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet i sitt remissvar. Landskapsregeringen vill lätta på dagens krav, men miljömyndigheten tycker att det nuvarande regelverket fungerar bra och utgör ett gott skydd för grundvattnet. En komplettering med godkända tätningsmetoder skulle göra skyddet ännu bättre.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »