Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 23 september, 2022 - 14:51Uppdaterad: fredag, 23 september, 2022 - 16:26

”Saker har inte skötts som de borde”

- Vi har gjort en händelseanalys över det här fallet och det finns en hel del saker som inte har skötts som de borde ha skötts. Det säger förvaltningsöverläkare Jun Nagamori vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) med anledning av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets, (ÅMHM:s) utlåtande kring fallet där en sjuk person avled i arresten 2021.

Som vi rapporterade i går, torsdag, har ÅMHM bland annat givit ÅHS två anmärkningar för att patienten i fråga inte fick den vård som krävdes för att avvärja fara för personens liv eller hälsa och att journalanteckningarna präglades av flera allvarliga brister.

Jun Nagamori som tillträdde vid chefläkarens enhet först under det här året konstaterar att det på ett strukturellt plan har funnits saker som ÅHS har haft behov av att förbättra och som delvis också har gjorts sedan händelsekedjan utspelade sig i fjol.

Bland annat nämner han arbetet med att få till stånd en tillnyktringsenhet på Åland och nya rutiner för hur rätt patient får rätt vård i rätt tid. Enligt honom har ÅHS sedan dess också jobbat med hänvisningskriterier, journaldokumentation och rättelser i journaler.

ÅHS välkomnar granskningen, men har begärt ett uppföljande möte med ÅMHM för att klargöra vissa synpunkter gällande utlåtandet, ett möte som troligtvis äger rum nästa vecka.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »