Publicerad: onsdag, 30 september, 2020 - 15:18Uppdaterad: onsdag, 30 september, 2020 - 15:20
  • Karin Rosenberg-Brunila har fungerat som redaktör för statusrapporten. Micke Larsson är utvecklings- och hållbarhetsrådets huvudsekreterare. Foto: Malin Henriksson, ÅRTV
  • Martha Hannus är medförfattare till artikeln "Solidaritet ger oss bärkraft genom kriser" som bland annat lyfter vikten av kringeffekterna i att handla lokalt. Foto: Malin Henriksson, ÅRTV
  • Direktörerna Niklas Lampi och Daniela Johansson har bidragit med en artikel under rubriken "Välj grön omstart" där man påminner företag om att skapa en hållbar färdriktning. Foto: Malin Henriksson, ÅRTV

Så ska Åland ta sig ur krisen

Nätverket Bärkraft.ax har nu presenterat sin fjärde statusrapport vars syfte är att ge läsaren en nulägesbeskrivning om hur vi ligger till som samhälle i förhållande till de sju strategiska mål som finns i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.

På grund av den pågående coronakrisen valde man den här gången att inte använda samma indikatorer och nulägesdata som tidigare, helt enkelt för att beslutsunderlaget då kan bli felaktigt. I stället har man tagit in olika skribenter som fått dela med sig av sina tankar beträffande vad som är viktigt nu och i framtiden.

- Olika författare har bidragit med att visa att det finns vägar framåt och var de önskar att prioriteringarna ska ligga kopplat till olika hållbarhetsfrågor, säger Karin Rosenberg-Brunila som varit redaktör för rapporten.

Micke Larsson, huvudsekreterare för utvecklings- och hållbarhetsrådet, säger att man hoppas många läser materialet.
- Gör vi det så kommer statusrapportens innehåll att få effekt i våra dagliga liv här och nu, både i beslutsfattande och i våra privata liv, säger han.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »