Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 8 september, 2010 - 13:15Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Så blir Föglös avfallshantering

Föglö kommunstyrelse godkände i går ett förslag till kommunens framtida avfallshantering. Från årsskiftet lämnar Föglö Mise. Förslaget går ut på att bättre anpassa avfallshanteringen till Föglös lokala förhållanden med 250 fastboende och 800 fritidshus. Alla stugägare ska betala en grundavgift till kommunen och alla ska uppmanas att ordna sin egen sophantering med soptunna och hämtning av något slag. -Det ska finnas olika alternativ, men någon typ av säckhämtning blir det frågan om. De som bor på holmar skulle själva föra sitt avfall till fasta Föglö. Kommunen kan inte hämta avfall med båt, säger Stig Fellman, som varit ordförande för den grupp som utarbetat förslaget. Hur avgifterna skulle se ut är för tidigt att säga, enligt Fellman. Föglöfullmäktige behandlar inom kort förslaget till avfallshantering.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »