Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 5 augusti, 2022 - 15:10

Rysslands krig syns i statsbudgetförslag

Finansminister Annika Saarikkos (C ) förslag på statsbudget för nästa år uppgår till 79,5 miljarder euro.

Underskottet är cirka 6,3 miljarder euro, men samtidigt minskar upplåningen med cirka 2,5 miljarder euro jämfört med årets budget, enligt ett pressmeddelande från Finansministeriet.

Man konstaterar att budgeten beretts i ett osäkert ekonomiskt läge. Rysslands invasion av Ukraina ökar osäkerheten samtidigt som räntorna stiger och inflationstakten är hög. Den budgeterade statsskulden beräknas uppgå till cirka 144 miljarder euro vid utgången av 2023.

Rysslands invasion av Ukraina syns också i finansministerns satsningar; cirka 2 miljarder euro föreslås gå till bland annat försörjningsberedskapen, energisjälvförsörjning och förbättrandet av beredskapen inför cybersäkerhetshot.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »