Publicerad: fredag, 27 mars, 2020 - 14:44Uppdaterad: fredag, 27 mars, 2020 - 18:17

Rosella sannolikt i trafik nästa vecka

Viking Line genomför en rad åtgärder för att stärka sin kassa och på så sätt kunna övervintra ända tills nästa sommar om så behövs.

Rederiet har redan permitterat nästan hela sin personal, utnyttjat sin bankkredit fullt ut, ledningen har sänkt sina löner i två omgångar och styrelsen avstår nu helt från arvoden: Dessutom drar rederiet in dividenden, stoppar alla inköp och efterlyser statsgarantier för att kunna ta nya banklån.

– Men även om vi övervintrar tack vare likviditetstillskott och dylikt är det en oerhört kapitalförstöring som åstadkommit genom att verksamhetsförutsättningarna har stoppats. Och då är det ju rimligt att man ska överväga direkta stöd från statens sida, säger Jan Hanses, vd för Viking Line.

Jan Hanses säger vidare att Rosella antagligen återgår i trafik nästa vecka, vilket skulle säkra de så viktiga godstransporterna mellan Sverige och Åland.

– Jag tror att vi kan få igång Rosella under nästa vecka enligt samma modell som Försörjningsberedskapscentralens åtgärder för sydvästtrafiken. När Rosella sedan kommer igång är det nödvändigt att fraktakunderna också utnyttjar den i stället för att köra på Åbofartygen.