Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 16 september, 2021 - 11:15Uppdaterad: torsdag, 16 september, 2021 - 12:46
  • Det kan bli aktuellt med en tredje vaccindos för riskgrupper. Foto: ÅHS.

Riskgrupper kanske snart får tredje vaccindos

De personer som tillhör någon riskgrupp kan snart kanske få sin tredje dos coronavaccin. Hälsomyndigheterna vill att det ska ske så snabbt som möjligt.

Det här framkom i dag då Institutet för hälsa och välfärd THL höll sin veckovisa pressinformation om coronaläget. Taneli Puumalainen, överläkare vid THL sade att det gäller cirka 50.000 finländare med nedsatt immunförsvar.

Möjligtvis kunde den tredje vaccinationsrundan inledas redan under de kommande veckorna.

Ännu har inget beslut fattats om att hela befolkningen ska erbjudas en tredje vaccindos.

Men Liisa-Maria Voipio-Pulkki från social- och hälsovårdsministeriet sade att det viktigaste till en början är att alla tar sin första och andra vaccindos.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »