Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 30 november, 2022 - 16:43Uppdaterad: onsdag, 30 november, 2022 - 17:05
  • Sirpa Mankinen. Foto: Tomas Tornefjell.

Ris och ros till psykiatrin

Psykiatrin på Åland får både ris och ros i en ny studie om patienternas upplevelser av bemötande inom ÅHS.

Sammanlagt 18 personer medverkade i studien, som genomförts av högskolepraktikant Julia Danielsson i form av en kvalitativ intervju- och enkätstudie.

Julia Danielsson, som medverkade via länk under dagens presentation på ÅHS, sa att studien visar att patienterna inom psykiatrin har en stark önskan om att bli tagna på allvar och att bemötas med respekt, vilket skulle underlättas med ökad kontinuitet inom personalen. Av studien framgår också att många av psykiatripatienterna är tacksamma för den vård de får inom ÅHS.

-Det är en värdefull undersökning med viktiga synpunkter som vi beaktar i verksamheten, men det går inte att dra några direkta slutsatser eftersom antalet deltagare är så få som 18 personer, säger Sirpa Mankinen, klinikchef vid den psykiatriska kliniken inom ÅHS.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »